20 Ekim, Perşembe

Son güncelleme:01:16:48 PM GMT

BURADASINIZ: TARİHTE BUGÜN LENİN'İN ESERLERİ

Lenin'in eserleri

e-Posta Yazdır PDF
 • Nereden Başlamalı - 1901
 • Ne Yapmalı? - 1902
 • Devrimci Maceracılık - 1902
 • Bir Yoldaşa Mektup - 1902
 • Bir Adım İleri, İki Adım Geri - 1904
 • İki Taktik (Demokratik Devrimde Sosyal-Demokrasinin İki Taktiği) - 1905
 • Parti Örgütü ve Parti Edebiyatı - 1905
 • Sosyalizm ve Din - 1905
 • Moskova Ayaklanmasından Alınacak Dersler - 1906
 • Gerilla Savaşı - 1906
 • Materyalizm ve Ampiryokritisizm - 1908
 • Proletarya Partisinin Din Konusundaki Tutumu - 1909
 • Rusya'da Parti-İçi Savaşımın Tarihsel Anlamı - 1910
 • Avrupa İşçi Hareketi İçindeki Ayrılıklar - 1910
 • Marksizmin Tarihsel Gelişmesinin Bazı Özellikleri - 1910
 • Bir Yasalcı ile Bir Tasfiyecilik-Karşıtı Arasında Konuşma - 1911
 • Rus Sosyal-Demokrat Hareketi İçindeki Reformculuk - 1911
 • İşçi Sınıfı ve Yeni-Maltusçuluk - 1913
 • Ulusal Sorun Üzerine Tezler - 1913
 • "Kültürde" Ulusal Özerklik - 1913
 • İncelmiş Bir Ulusalcılıkla İşçilerin Yozlaştırılması - 1914
 • Ölü Şovenizm, Yaşayan Sosyalizm - 1914
 • Karl Marks - 1915
 • Friedrich Engels - 1895
 • Diyalektik Sorun Üzerine - 1915
 • Sosyalizm ve Savaş - 1915
 • Sosyal-Şovenistlerin Safsataları - 1915
 • Platonik Enternasyonalizmin Çöküşü - 1915
 • Avrupa Birleşik Devletleri Sloganı Üzerine - 1915
 • Devrimci Proletarya ve Ulusların Kendi Kaderlerini Tayin Hakkı - 1915
 • Ulusların Kaderlerini Tayin Hakkı - 1914
 • RSDİP'nin Ulusal Programı - 1913
 • Ulusal Sorun Üzerine Eleştirici Notlar - 1913
 • Ulusların Kendi Kaderlerini Tayin Etme Hakkı - 1914
 • Büyük-Rus Ulusal Gururu Üzerine - 1914
 • Ulusal Politika Üzerine - 1914
 • Sosyalist Devrim ve Ulusların Kaderlerini Tayin Hakkı (Tezler) - 1916
 • Ulusların Kaderlerini Tayin Hakkı Üzerine Bir Tartışmanın Özeti - 1916
 • Ulusal Sorun Üzerine Söylev - 1917
 • Ulusal Sorun ve Sömürgeler Sorunu Üzerine Tezlerin İlk Tasarısı - 1920
 • Uluslar ve Sömürgeler Komisyonunun Raporu - 1920
 • "Özerkleştirme" Üzerine Notlar - 1922
 • Alman Şovenizmi ile Alman-Olmayan Şovenizm - 1916
 • Emperyalizm, Kapitalizmin En Yüksek Aşaması - 1916
 • Proletarya Devriminin Askeri Programı - 1916
 • Emperyalizm ve Sosyalizmdeki Bölünme - 1916
 • Marksizmin Bir Karikatürü ve Emperyalist Ekonomizm - 1916
 • Nisan Tezleri - 1917
 • Marksizm ve Ayaklanma - 1917
 • Devlet ve Devrim - 1917
 • Kâhince Sözler - 1918
 • Proletarya Devrimi ve Dönek Kautsky - 1918
 • Oportünizm ve İkinci Enternasyonalin Çöküşü - 1915
 • II. Enternasyonalin İflası (Batkısı) - 1915
 • Kurucu Meclis Üzerine Tezler - 1917
 • Vandervelde'in Devlet Üzerine Yeni Bir Kitabı - 1918
 • Proleter Devrim ve Dönek Kautsky - 1918
 • Devlet - 1919
 • Üçüncü Enternasyonal ve Tarihteki Yeri - 1919
 • Proletarya Diktatörlüğü Döneminde Ekonomi-Politika - 1919
 • Ulusal ve Sömürgeler Sorunu Üzerine Tezler - 1920
 • "Sol" Komünizm: Bir Çocukluk Hastalığı - 1920
 • Rusya'da Kapitalizmin Gelişmesi - 1899

E-mailPrintFavorites PDF Blogger Delicious Digg Facebook Friendfeed Google Haber.gen.tr Live MySpace StumbleUpon Twitter Yahoo